Norsk sokkel grønnere enn britisk

Miljøsok-prosessen har bidratt til at utslippene er betydelig lavere på norsk enn på britisk sokkel.