Fortsetter fiskeeksporten til Italia

Hyppige ran av fisketransporter til tross: Landets største fiskeeksportør, Lerøy Seafood Group i Bergen, vil likevel fortsette å sende fisk til Italia