Sesam mot støy på plattformer

Nye støykrav til tungt pumpeutstyr gir bedre arbeidsmiljø på plattformene i Nordsjøen. De tekniske løsningene leveres fra brønnservice-industriens underskog.