Nordsjønot AS

Beregnet omsetning: 23,5 mill. (24,5)