Ungdomsskoler i støpeskjeen

Ungdomsskolen er i støpeskjeen mange stederi Rogaland. I Tananger, på Time ungdomsskole, i Klepp, Varhaug i Håog på Austbø ungdomsskole, Hundvåg, skjer det utvikling påungdomsskoletrinnet. Mange er inspirert av den svenskeNavestad-modellen.