Streiken utsetter Åsgard B

Streiken i oljesektoren fører høystsannsynlig til at ferdigstillelsen av Åsgard B blir minst ei ukeforsinket. 1500 kan bli permittert.