Flatland inn til flere avhør hos Økokrim

Hallvard Flatland skal innkalles til nye avhør hos Økokrim hvor han skal forklare seg om sin personlige økonomi og ikke saker som har forbindelse til rettssalen mot Atle Hamre.