131 millioner i overskudd for Raufoss

Raufoss-konsernet fikk et ordinært resultat før skatt på 131 millioner kroner i 1999 mot et underskudd på 88,9 millioner kroner i 1998.