Euroen lite benyttet av norske bedrifter

Mer enn en tredel av lederne i norske bedrifter mener det vil være en fordel for egen bedrift om Norge var med i euro-samarbeidet.