Kjempevekst for Enterprise

Inntektsstrømmen til Enterprise i Norge er nesten seksdoblet på ett år, fra 3,9 millioner kroner til 22 millioner kroner daglig.