HSD-aksjen ikke egnet for børsen

HSD-aksjen er så spesiell at den ikke ville blitt tatt opp til notering på Oslo Børs i dag. Omsetningen er også ekstremt liten.