• Nye doktorer sammen med rektor, prorektor og dekaner. FOTO: Asbjørn Jensen, UiS

29 nye doktorer fra UiS

Under bursdagsfeiringen på UiS onsdag ble 29 nye doktorer kreert og to priser delt ut. Og UiS knyttet ekstra bånd til Danmark.