• Nye doktorer sammen med rektor, prorektor og dekaner. Asbjørn Jensen, UiS

29 nye doktorer fra UiS

Under bursdagsfeiringen på UiS onsdag ble 29 nye doktorer kreert og to priser delt ut. Og UiS knyttet ekstra bånd til Danmark.