Øgreid uønsket i Hinna Park

Øgreids dobbeltrolle som eiendomsutvikler ogbyggvareleverandør gjør at selskapet er uønsket i HinnaPark-utbyggingen.