Bøndene angrar ikkje på brotet

Bøndene er skuffa over åretsjordbruksoppgjer, men angrar ikkje på at dei sjølv brautforhandlingane med staten seint i mai.