Rekordhøye boligpriser

Prisene på eneboliger i Stavanger har steget med 16 prosent det siste året. Korrigert for inflasjonen, er boligprisene nå høyere enn i toppåret 1987.