OFS-strid i BP Amoco avgjøres iHøyesterett

Striden mellom OFS (OljearbeidernesFellessammenslutning) og ABC-klubben (Ansattes Bedrifts Club) i BPAmoco havner nå på Høyesteretts bord.