Samlet LO mot Stabel-utvalget

Et samlet LO tar sterkt avstand fra lovforslag som vil svekke hovedorganisasjonenes forhandlings— og streikerett.