Kø av bønder vil levere til Gardsmeieriet

Jæren Gardsmeieri er truet av nedleggelse. Men bønder står i kø for å levere melk til meieriet, som følge av bedre pris.