KrF inngår i oljekompromiss

Regjeringens forslag til ny oljepolitikk ligger nokså nær hovedlinjene i Kristelig Folkepartis politikk på området. KrF vil gå inn i et oljekompromiss.