Krisen ikke over for norske bedrifter

Lederne i norske bedrifter ser mørkere på utsiktene nå i høst enn de gjorde i vår.