Klepp Sparebank ber om 75 millioner

Klepp Sparebank vil ha 75 millioner fra Statens Finansfond for å styrke bankens kjernekapital.