• Lars Elton/Scanpix/Privat

SFO-leder får samme lønn som tekniske sjefer

Den kvinnelige SFO-lederen får lik lønn som mannlige sjefer for teknisk drift i samme kommune.