Økte priser kan stanse rentenedgangen

Økonomene ble lurt — økte priser på mat og klær kan ødelegge «rentefesten».