- A-pressens oppkjøp skaper problemer

A-pressens oppkjøp av Edda Media gir konsernet en så stor eierandel at det byr på juridiske problemer, mener Medietilsynet.