Sentralbanken i USA holder renten lav

Den amerikanske sentralbanken holder rentenivået uendret.