• Ledigheten har gått litt ned i Rogaland.

Ledigheten litt ned i Rogaland

Ved utgangen av september er 2,2 prosent av arbeidsstyrken registrert helt ledige i Rogaland.