Fiskerne frykter konkursras

Det er fabrikktrålerne nordfra, og EU flåten, som tar seien i Nordsjøen, hevder lokale fiskere.