Strøm fra skip klar på to uker

Lyse utsetter strømproduksjon fra innleid skip, men er klar på toukers varsel.