Bruker ikke forskningsmidler til forskning

Oljeselskapene stikker unna milliardbeløp som er øremerket forskning, ifølge Teknisk Ukeblad.