StatoilHydro kan få lederproblem

StatoilHydro kan få vansker med å rekruttere de beste lederne dersom staten som hovedeier setter for strenge grenser for lønn og andre ytelser.