SR-Bank håver inn

Selv om kundene har tjent på å ta opp valutalån, så har ogsåbankene gjort god butikk gjennom denne virksomheten. Sparebank 1SR-Bank har desidert flest slike kunder, med rundt 3000.Handelsbanken har 800. Alle bankene tilbyr slike lån, selv om ikkealle er like ivrige til å anbefale dem.