Mulig overtakelse av alle SAS-ruter i Norge

Den skandinaviske ideen bak SAS forvitrer. Braathens kan avøkonomiske hensyn komme til å overta alle Scandinavians Airlinesinnenriksruter i Norge.