Bastant nei til EU fra fiskebåtrederne

Stadig flere på Island sier ja til EU. Men noen av de viktigste, fiskebåteierne, sier bastant nei. De vil ikke ta sjansen på å gi slipp på egen forvaltning av de rike fiskestammene.