- Lyse tapte på prisene

Lyse tapte 18 millioner på strømsalget til sluttbrukere i fjor. Meninntektene fra kraft— produksjonen sikrer eierkommunene etoverskudd på 185 millioner.