Rutebildirektør sluttar i protest

Direktør Aksel Solvik-Olsen takkar for seg i Sirdalsruta etter den ekstraordinære generalforsamlinga tirsdag.