Gjensidige taper, Nor tjener penger

Mens Gjensidige Nor sparebank tjener penger i massevis, silblør forsikringsdelen av konsernet.