- Oljeinntektene tilslører behovet for ny industri

— Norske myndigheter jobber ikke aktivt for etablering av ny industri. De høye oljeinntektene tilslører behovet for nye industri- investeringer.