Kjempenedtur i Norskehavet

Norsk Hydros boring på dypt vann i Norskehavet var tørr, og føyerseg inn i rekke av skikkelige nedturer for oljeindustrien iNorskehavet det siste året.