- Må øke prisen på roser

ORRE: Jeg kan ikke se noen annen løsning enn at prisen på norske roser og blomster må økes så raskt som mulig, sier Sidsel Bøckman, rådgiver i Norsk Gartnerforbund.