Flere og grovere personskader i prosessindustrien

Antall fraværsskader i prosessindustrien økte med 20 prosent i fjor, og antallet dødsulykker ble tredoblet fra perioden 1996-1999, viser foreløpige tall for år 2000.