Svak bedring i Braathens

Braathens forbedrer driftsresultatet og har ingen likviditetsproblemer på kort sikt. Selskapets finansielle stilling er likevel meget svak etter nesten tre sammenhengende svake år med over 2 milliarder kroner i tap på driften.