Fiskere og oppdrettere går mot Snøhvit-utbygging

Norges Fiskarlag og Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening mener at utbyggingen av gassfeltet Snøhvit utenfor Finnmark må utsettes inntil teknologien er kommet så langt at slike utbygginger kan gjøres uten fare for livet i havet.