Hinna Park kjøper alt kommunalt i Jåttåvågen

Hinna Park skal overta Stavanger kommunes eiendommer i søndre del av Jåttåvågen. Avtalen innebærer at Hinna Park vil overta alt kommunalt areal og stå som ansvarlig for utviklingen av næring, boliger og servicetilbud.