Kærner må sikrast stabilitet

Det er trist at landet har ein næringsminister som ikkje vil engasjera seg aktivt for å sikra den kompetanse— og dei 5000 arbeidsplassane Kværner har i Norge,seier stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa frå Senterpartiet i ei pressemelding.