Ville legge lokk på bankskandalen

Bare et fåtall personer i styret og ledelsen i Sandnes Sparebankkjente sannheten om direktørens avgang. De ansatte reagerte medvantro da nyheten sprakk.