Må utsetja lansering av rus-isen

Pops AS må venta med å lansera rus-isen i Norge. Produktet er per i dag ikkje godkjent av Næringsmiddeltilsynet.