Skriker etter vestlig kapital

Hjelp og penger fra vestlige regjeringer og hjelpeorganisasjoner er langt fra nok til å få Bosnia på fote etter årene med borgerkrig. Overalt etterlyses risikovillig kapital fra utenlandske selskap.