1.300 riggarbeidere uten arbeid

I begynnelsen av juni var rundt 1.300 riggarbeidere sagt opp eller permittert. Til tross for bedring i borebransjen, er tallet like høyt som til samme tid i fjor.