Til kamp for over eitt tusen arbeidsplassar

— Dei tilsette skal stå på så hardt at korkje Hydro ellerpolitikarane kan vri seg unna ei gigantisk nyinvestering ialuminiumsverket på Karmøy.