Mener staten bør eie en del av Eksportfinans

Regjeringen foreslår at staten kjøper en 15 prosent eierandel i Eksportfinans ASA. En statlig eierandel vil fjerne usikkerhet om selskapets nasjonale tilknytning, mener dagens eiere.